Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu www.velkoobchod.sperkynaneth.sk

 

1. PLATBA ZA TOVAR A DORUČENIE

                1.1.          Dodanie objednaného tovaru kuriérskou spoločnosťou UPS:

Platba za tovar/zásielku sa vypláca dobierkou pri preberaní zásielky a to kuriérovi ktorý tovar doručí.

Cena za dopravu a dobierku je 3,60 €

Ceny za dopravu a dobierku je vrátane 20% DPH.

1.2.       Platba za tovar ktorý sa odosiela do zahraničia, platba za tovar ktorý sa vyrába na zákazku :

Pri odosielaní tovaru mimo Slovenskej Republiky je platba za objednaný tovar vždy dopredu a to prevodom na bankový účet predávajúceho, na základe vystavenej zálohovej faktúry. Po prijatí platby je vystavená originál faktúra/daňový doklad a je zaslaná spolu s tovarom.

Pri objednávke tovaru, ktorý nie je bežne skladom a je vyrábaný len na objednávku, je platba vždy vopred a to 50% na základe vystavenej zálohovej faktúry. O tejto skutočnosti je zákazník informovaný po vytvorení objednávky. Pokiaľ je objednávka stornovaná a požadovaný tovar na zákazku je už v štádiu výroby, zálohová platba nebude vrátená.

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Predmetom kúpnej zmluvy je tovar uvedený v objednávke. Predávajúci sa zaväzuje dodať len bezchybný a kvalitný tovar spĺňajúci všetky normy a zákonné predpisy platné v SR. Minimálna možná hodnota objednávky je 50 € bez DPH za tovar mimo započítanej dopravy, príp. dobierky.
Kupujúci sa zaväzuje uviesť v registrácii pravdivé a presné kontaktné údaje, adresu, správny e-mail a telefónne číslo, aby ho predávajúci v prípade potreby mohol kontaktovať. Telefónne číslo je pri niektorých objednávkach potrebné aj pre rýchle overenie vytvorenej objednávky. V prípade že telefónne číslo nie je zadané alebo je zadané chybne, objednávka nemusí byť vybavený a tovar nie je kupujúcemu odoslaný. Kupujúci sa ďalej zaväzuje objednaný tovar prevziať a vyplatiť.

Pokiaľ tovar nie je po odoslaní kupujúcemu prevzatý, kupujúci zodpovedá predávajúcemu za všetky finančné škody (t.j. náklady na poštovné, balné a vrátenie zásielky) spôsobené neprevzatím tovaru prípadne spôsobené nesprávne alebo zavádzajúco vyplnenými osobnými údajmi. Predávajúci si v prípade takejto škody vyhradzuje právo zverejnenia mena, priezviska a internetovej IP adresy kupujúceho. Predávajúci si v takomto prípade môže nárokovať preplatenie nákladov spojených odoslaním zásielky a spätného prijatia zásielky. Finančná škoda je následne vyčíslená v zálohovej faktúre, ktorá je zaslaná kupujúcemu poštou.

Vytvorením objednávky kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami predávajúceho uvedenými v časti Obchodné podmienky.

Pri vytvorení objednávky nad 330 € s DPH alebo tovar ktorý súvisí s podmienkami v časti 1.3. obchodných podmienok, si predávajúci vyhradzuje právo na žiadosť zaplatenia celej hodnoty objednávky dopredu a to na bankový účet predávajúceho. Kupujúci je tak informovaný mailom prípadne telefonicky kde sú uvedené všetky potrebné informácie.

Všetky ceny produktov ktoré sú uvedené pri produktoch sú vrátane 20% DPH, pokiaľ nie je uvedené inak.

3. VRÁTENIE TOVARU

Na vrátenie tovaru má kupujúci právo len v prípade ak bol dodaný poškodený, alebo vyslovene nezodpovedal fotografii zobrazenej pri danom produkte. Pred vrátením tovaru je potrebné kontaktovať predávajúceho. Spolu s vráteným tovarom je potrebné zaslať písomné vyrozumenie o vrátení tovaru, kde je potrebné uviesť stručný dôvod vrátenia, meno a priezvisko kupujúceho, číslo faktúry, číslo objednávky a číslo bankového účtu pre finančné vysporiadanie. Finančné vysporiadanie zo strany predávajúceho je následne do 14 kalendárnych dní od prevzatia vráteného tovaru.

Tovar, prosím, odosielajte na našu adresu v poistenej zásielke prípadne v bublinkovej obálke DOPORUČENE, nie na dobierku. K tovaru je potrebné priložiť kópiu faktúry a vyššie uvedené písomné vyrozumenie o vrátení tovaru. 

4. REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Tovar ktorý je v ponuke na internetovej stránke www.velkoobchod.sperkynaneth.sk  je vyrobený v EU. Materiál z ktorého je tovar vyrobený je vždy uvedený v popise daného výrobku.

Farebnosť niektorých kryštálov na fotografii nemusí v niektorých prípadoch zodpovedať 100% reálnej farebnosti šperku, minimálna farebná odlišnosť sa teda napovažuje za reklamáciu.

V prípade že je tovar po prevzatí chybný alebo poškodený, je potrebné túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu.

1) Číslo objednávky
2) Názov tovaru
3) Popis závady, chyby výrobku
4) Vaše kontaktné údaje /meno, adresa a tel. číslo

V takomto prípade je potrebné poškodený tovar na našu žiadosť odoslať na adresu predávajúceho.

Reklamácia je vybavená od 7 do 14 dní odo prevzatia chybného tovaru predávajúcim. Po vybavení reklamácie je tovar zaslaný na adresu kupujúceho.

Reklamácia sa vzťahuje len na závady a chyby tovaru ktoré vznikli v priebehu záručnej doby preukázateľnou chybou výroby, technologických postupov alebo skrytou chybou materiálu.

Záruka sa nevzťahuje na závady a chyby tovaru, ktoré vnikli používaním kupujúceho a to v dôsledku bežného opotrebenia spôsobeného normálnym používaním. Záruka sa ďalej nevzťahuje na:

-   poškrabanie, oxidáciu striebra, strata a vypadnutie kamienkov spôsobené nevhodným používaním

-   rozbitie príp. poškriabanie kryštálov a kamienkov

-   pretrhnutie retiazok, zapínaní a iných komponentov ktoré sú definované ako závady mechanického charakteru

-   manuálne poškodenie ako ohnutie, deformácia materiálu alebo komponentov

-   strata farby a lesku povrchu materiálu alebo oxidácia materiálu z dôvodu kontaktu s chemikáliami, čistiacimi prostriedkami, parfémom, krémom alebo inými podobnými prostriedkami

Odporúčaná starostlivosť o zakúpený tovar je priložená v zásielke s tovarom.

5. DOPRAVA

Doprava tovaru je zvolená kupujúcim a to pri vytvorení objednávky. Cena a možnosť dopravy je súčasťou procesu objednávky a je uvedená aj v časti 1. Týchto obchodných podmienok.

6. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky, v prípade že tovar sa už nevyrába, tovar nie je dostupný alebo objednávku nie je možné telefonicky overiť. V prípade že by takáto situácia nastala, kupujúci je informovaný emailom alebo telefonicky, kde je dohodnutý ďalší postup ( náhrada iným tovarom, alebo úplné zrušenie objednávky).

Kupujúci môže objednávku zrušiť, pokiaľ ešte objednaný tovar nebol odoslaný, a to telefonicky, na telefónne číslo zverejnené v časti kontakty, prípadne emailom na obchod@sperkynaneth.sk

7. DODACIA DOBA

Dostupnosť a dodacia lehota je vyjadrená pri každom popise výrobku. Pokiaľ je tovar uvedený ako skladom, tak je môže byť dodaný do 2 pracovných dní od vytvorenia objednávky. Rýchlosť doručenia môže byť pri niektorých produktoch ovplyvnená dodávateľmi tovaru, komponentov alebo kryštálov. V takomto prípade je kupujúci dopredu informovaný predávajúcim o inom termíne dodanie ako je uvedené pri popise tovaru. 

O dostupnosti tovaru sa kupujúci môže informovať prostredníctvom kontaktného formulára, emailom alebo telefonicky.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie doručenia, spôsobenú doručovateľom.

PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie a doručenie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.

Tieto obchodné podmienky boli upravené a sú platné od 01.04.2014.
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Zákony a predpisy:

Ochrana osobných údajov a zasielania obchodných oznámení

1. Kupujúci poskytuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko, 

kontaktný e-mail, telefónne spojenie), a to na účel ich využívania a ďalšieho spracúvania z dôvodu plnenia 

zmluvných povinností Predávajúceho. Na účel ponuky tovaru a služieb Predávajúceho a reklamných aktivít 

(Odber Noviniek) Kupujúci poskytne osobitný súhlas. Predávajúci spracúva osobné údaje počas doby, v ktorej 

bude vyvíjať svoju obchodnú činnosť. Tieto osobné údaje budú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v 

súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o 

ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Osobné údaje Kupujúceho nebudú bez jeho súhlasu poskytnuté inej osobe ako prepravnej spoločnosti. 

Prepravná spoločnosť nebude informovaná o obsahu prepravovanej zásielky. Predávajúci zabezpečí ochranu 

osobných údajov proti zneužitiu.

3. Kupujúci má právo od Predávajúceho požadovať informácie o spôsobe spracúvania jeho osobných údajov a 

Predávajúci je povinný mu tieto informácie bez zbytočného odkladu oznámiť. Predávajúci môže za poskytnutie 

predmetných informácií požadovať od Kupujúceho primeranú úhradu účelne vynaložených vecných nákladov.

4. Kupujúci má právo požadovať od Predávajúceho vysvetlenie alebo nápravu, ak sa domnieva, že jeho osobné 

údaje sú spracúvané v rozpore so zákonom. Inak má Kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných 

5. Podrobné informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov:

Ochrana osobných údajov

pri prevádzkovaní e-shopu www.velkoobchod.sperkynaneth.sk

v znení neskorších právnych predpisov

informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

1. Prevádzkovateľ e-shopu a poskytovateľ služby na základe 

zmluvy uzavretej na diaľku

1) Prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov je spoločnosť:

Obchodné meno: naneth s.r.o.

Sídlo: Štiavnička 571/63, 97681 Podbrezová

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 30899/S

(ďalej len „prevádzkovateľ“ podľa zákona)

Adresa kancelárie a skladových priestorov: Boženy Němcovej 29 (budova Slovenskej pošty), 977 01 Brezno

2. Účel spracúvania osobných údajov

1) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom rezervácie šperkov a uzatvorenia kúpnej zmluvy 

prostredníctvom elektronickej pošty k stránke www.velkoobchod.sperkynaneth.sk alebo iným spôsobom pri 

plnení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

2) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich najmä na nasledovný účel:

-  spracovanie objednávky

-  uzatvorenie kúpnej zmluvy

-  vystavenie daňového dokladu

-  evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii

3. Zoznam spracúvaných osobných údajov

1) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmluvách a iných dokumentoch v takom 

rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a 

oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

2) Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:

-  trvalý pobyt (doručovacia adresa)

-  kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail)

4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

1) Prevádzkovateľ získava osobné údaje od dotknutej osoby v rozsahu potrebnom na splnenie 

povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

2) Kupujúci (dotknutá osoba) poskytuje tieto osobné údaje Predávajúcemu (prevádzkovateľovi) 

dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.

4) Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe, okrem 

prepravcu, ktorý dodá tovar, k čomu sa Predávajúci zaväzuje.

5) Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich 

povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

5. Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov

1) Prevádzkovateľ e-shopu poskytuje osobné údaje o klientoch získané prostredníctvom elektronickej 

pošty tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej 

zmluvy a z osobitných právnych predpisov.

2) Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to 

nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich zo zákonov.

6. Zverejnenie osobných údajov

1) Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje kupujúcich.

7. Likvidácia osobných údajov

1) V prípade poskytnutia osobných údajov osobou, ak nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy, budú 

osobné údaje zlikvidované do 30 dní od poskytnutia osobných údajov prevádzkovateľovi dotknutou 

2) Po ukončení kúpnej zmluvy archivuje prevádzkovateľ zmluvy s klientami 3 roky. Po uplynutí tohto 

obdobia sú osobné údaje dotknutej osoby zlikvidované.

8. Poučenie o právach dotknutej osoby

1) Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa

-   potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

-  vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom 

systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod cit. zák.; pri vydaní 

rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a 

vyhodnocovania operácií,

-  vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje 

-  vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom 

-  opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, 

ktoré sú predmetom spracúvania,

-  likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom 

spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

-  likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

2) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

-  spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely 

priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

-  využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

-  poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u 

prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch vyslovením 

oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom 

chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných 

údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je 

oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, 

bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

4) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje 

právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo 

faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

5) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu 

návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

6) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť 

7) Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov 

zodpovedá v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

právnych predpisov ten, kto ich do informačného systému poskytol.

9. Zodpovednosť prevádzkovateľa

1) Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k týmto 

osobným údajom dostala bez oprávnenia.

2) Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie ochrany osobných údajov sa riadi podľa ustanovení 

zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

KONTAKTY

Prevádzkovateľ:
naneth s.r.o.
Štiavnička 571/63
97681 POdbrezová
IČO: 50611356
DIČ: 2120393132

Predávajúci nie je platcom DPH

Zapísaný v OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro , vložka číslo 30899/S

Kancelária a skladové priestory:

Boženy Němcovej 29 ( budova Slovenskej pošty ), 977 01 Brezno