Registrácia na Puncovnom úrade SR

Ako výrobca a predajca šperkov z drahých kovov sme registrovaný na puncovnom úrade pod registračným číslom : 4176

Na každom vyrobenom šperku je tak v súlade so zákonom vyrazená naša puncová značka, pridelená Puncovým úradom SR.